Værdier

Værdier

SUPER!

Vi siger hvad vi gør og vi gør hvad vi siger, både overfor vores kunder og hinanden. Kun når vi overholder vores værdisæt bliver vi en succes. De er selve essensen af etrack1.

S.U.P.E.R.

SAMSPILLENDE

  • Vi er partnere med vores kunder og vi arbejder altid for vores kunder.

 

UDHOLDENDE

  • Vi holder ud og er utrættelige i vores stræben efter den bedste løsning for vores kunder. 

 

PROFESSIONELLE

  • Vi gør ikke tingene halvt og vi ved, at kvaliteten af kastet er ligeså vigtig, som evnen til at gribe.

 

ENTUSIASTISKE 

  • Vi brænder for det vi laver. Vi er iderige og fremsynede i vores løsninger.

 

RESPEKTFULDE

  • Gensidig respekt er den altafgørende hjørnesten i alt hvad vi arbejder med og for.
Søg