• Distribution

    Overblikket er væk. Bemandingsplanlægning og prioritering mellem kanaler og kunder er umuliggjort. Distribution til de bedst egnede medarbejdere, kan kun ske ved tidstung visitering, "drag and drop" og videresendelser. Det dur simpelthen ikke! Med en prioritets- og distributionsmotor som etrack1, distribueres og listes alle indgående henvendelser til de bedst egnede medarbejdere. Dét sker efter den opsatte ønskede svartid (SLA) – ikke i mapper og indbakker, men i én dynamisk indbakke, som filtreres, så den udelukkende viser præcis de opgaver, som matcher medarbejdernes kvalifikationer - i præcis den rækkefølge de bør løses.

  • Prioritering

    Prioriteringer sker baseret på afsender, modtager, indhold, opslag og avancerede regler via etrack1 work-flow. Med etrack1 efterlades medarbejderen aldrig i tvivl om, hvilken opgave der skal løses som den næste eller hvad der tidligere måtte være sket i sagen.

Stil dig selv disse spørgsmål:

Hvor meget tid går der med:

  • At dine medarbejdere leger detektiver, for at finde ud af præcis hvad der er sket i en mail-korrespondance?
  • På at gennemlæse henvendelserne i fælles-postkasserne, sende dem videre til afdelinger og medarbejdere og rydde op?
  • At gennemlæse alle mails i indbakken for at afgøre hvilken som er den vigtigste at besvare?
  • At kunder skriver en mail for så 10 minutter senere at ringe om præcis det samme – og dine medarbejdere ender med at bruge tid to gange på præcis den samme opgave?