CSR og ESG

etrack1 arbejder ud fra princippet om ”bedste person til opgaven”. etrack1 tager ansvar og er bevidste om vores rolle i dansk/nordisk erhvervsliv.

  etrack1 tager ansvar

  etrack1 er bevidste om ansvaret der kræves af en dansk virksomhed i et vækstmarked. Vores dagligdag er pakket med udfordringer hvor sund fornuft og god dømmekraft er grundlagt for en god løsning. Det gælder også når vi agerer med samarbejdspartnere, kunder, medarbejdere og offentlige instanser. 

  etrack1 handler ud fra forskellige tekniske og kulturelle behov, men fælles er, at vi altid har omverdenen in mente. 

  Derfor er det os magtpåliggende at have et formuleret internt værdisæt vi arbejder efter samtidigt med vi tager aktivt stilling til verdenen omkring os. 

  FN's verdensmål 3 – sundhed og trivsel

  etrack1 sætter medarbejderes sikkerhed og sundhed først igennem agtpågivenhed for omstændigheder og samfundssind.

  FN's verdensmål 7 – bæredygtig energi

  Den energi der bruges til drift af etrack1 og services herunder, søges til hver en tid at blive leveret af bæredygtige kilder.

  FN's verdensmål 9 – Industi, innovation og infrastruktur

  etrack1 søger at bidrage med, at udbrede teknologi der kan lette kommunikationen og den digitale infrastruktur for virksomheder.

  FN's verdensmål 13 – Klimaindsats

  etrack1 vil altid søge at bruge leverandører der er CO2-neutrale eller har en formuleret plan for, at blive det.

  Co2 baseline

  I samarbejde med Complete7 har etrack1 udarbejdet en Co2 baseline der fortæller noget om forbruget af ressourcer, holdningen til besparelser og gode initiativer. Rapporten kan udleveres ved behov. Kontakt os gerne hvis du har brug for yderligere information.