CSR

CSR

Corporate Social Responsibility

etrack1 arbejder ud fra princippet om ”bedste person til opgaven”. etrack1 tager ansvar og er bevidste om vores rolle i dansk/nordisk erhvervsliv.

CSR

etrack1 tager ansvar

etrack1 er bevidste om ansvaret der kræves af en dansk virksomhed i et vækstmarked. Vores dagligdag er pakket med udfordringer hvor sund fornuft og god dømmekraft er grundlagt for en god løsning. Det gælder også når vi agerer med samarbejdspartnere, kunder, medarbejdere og offentlige instanser. 

etrack1 handler ud fra forskellige tekniske og kulturelle behov, men fælles er, at vi altid har omverdenen in mente. 

Derfor er det os magtpåliggende at have et formuleret internt værdisæt vi arbejder efter samtidigt med vi tager aktivt stilling til verdenen omkring os. 

etrack1

etrack1 har særligt fokus på:

FN's verdensmål 3 – sundhed og trivsel

etrack1 sætter medarbejderes sikkerhed og sundhed først igennem agtpågivenhed for omstændigheder og samfundssind.

Læs mere her

FN's verdensmål 7 – bæredygtig energi

Den energi der bruges til drift af etrack1 og services herunder, søges til hver en tid at blive leveret af bæredygtige kilder.

Læs mere her

FN's verdensmål 9 – Industi, innovation og infrastruktur

etrack1 søger at bidrage med, at udbrede teknologi der kan lette kommunikationen og den digitale infrastruktur for virksomheder.

Læs mere her

FN's verdensmål 10 - Mindre ulighed

Race, etnicitet, køn eller religiøs/seksuel orientering vil aldrig blive en del af ansættelsesprocessen eller være et emne der fylder på arbejdspladsen.

Læs mere her

FN's verdensmål 13 – Klimaindsats

etrack1 vil altid søge at bruge leverandører der er CO2-neutrale eller har en formuleret plan for, at blive det.

Læs mere her

billede - verdensmål
Søg
Kontakt os