Värderingar

Värderingar

S.U.P.E.R.

Vi säger vad vi gör och vi gör vad vi säger, både till våra kunder och till varandra. Först när vi följer våra värderingar blir vi en succé. De är själva kärnan i etrack1.

Samspel

  • Vi är partner med våra kunder och vi arbetar alltid för våra kunder.


Uthållighet

  • Vi håller ut och är outtröttliga i vår strävan efter den bästa lösningen för våra kunder.


Professionella

  • Vi gör inte saker halvdant för vi vet att kvaliteten på leveransen är lika viktigt som mottagandet.


Entusiasm

  • Vi brinner för det vi gör. Vi är fantasifulla och framsynta i våra lösningar.


Respekt

  • Ömsesidig respekt är den avgörande hörnstenen i allt vi arbetar med och för.
Sök