Policy för personuppgifter

Policy för personuppgifter

Policy för personuppgifter hos Indicia Danmark A/S

Dina data är i säkra händer hos oss

Om oss

Policy för personuppgifter

Policy för personuppgifter - Indicia Danmark A/S.

Vi samlar bara in personuppgifter de fall där det är relevant för oss och vi samlar bara in personuppgifter om det är relevant för din verksamhet hos Indicia Danmark A/S.

När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta och tillämpliga rättsliga bestämmelser.

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge det är en laglig skyldighet att göra det eller så länge det är relevant för det syfte för vilket de samlades in.

Information som vi samlar in.

Om vi levererar en tjänst måste vi samla in vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

Vi kan hämta information som namn, e-postadress, postadress, lösenord, företagsnamn, webbläsare och telefonnummer.

Indicia Danmark A/S samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

  • Besöker vår hemsida
  • Ringer
  • Kontaktar oss i samband med support eller vill ha en demo av etrack1

Den registeransvarige.

Den som är ansvarig för insamling, bearbetning och användning av din personliga information på våra webbplatser är Indicia Danmark A/S - Langhøjvej 1 - 8381 Tilst - Danmark.

Grund för behandling och syfte.

Vi samlar in din allmänn kontaktinformation såsom namn och adress för att tillhandahålla de tjänster du har beställt. Vi samlar in din e-postadress för att skicka ett svar till dig, övrig information för ärendehantering.

Din information (utom din e-postadress om du har gett ditt samtycke till att ta emot utskick) kommer att raderas 6 månader efter att vi har tillhandahållit den tjänst du har efterfrågat.

Dela din information.

Vi delar INTE dina uppgifter med tredje part och vi överför inte data till tredjeländer.

Siten etrack1.com är placerad på egna servrar i sitt eget rackskåp hos GlobalConnect i Danmark. Programvaran etrack1 finns på redundant-servrar hos itadel A/S i Danmark.

All personlig information som du tillhandahåller på vår webbplats lagras i våra datacenter utan åtkomst för tredje part.

Vi använder INTE externa företag, förutom GlobalConnect och Itadel, som leverantörer för våra tjänster.

Vi behandlar endast personuppgifter enligt instruktioner och i enlighet med lagen och kraven på den registeransvarige.

Dina rättigheter.

Som registrerad har du ett antal rättigheter som vi alltid måste säkerställa att vi uppfyller. Du har rätt att begära oss följande:

  • Att komma åt och ändra dina personuppgifter
  • Att ta bort personuppgifter

Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka oss en begäran om detta genom kontaktformuläret nedan.

Policy för personuppgifter

Beställ dina personuppgifter här

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, vill ha information om vilken information vi har registrerat eller att du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter så kan du skicka oss en begäran om detta.

Sök
Kontakta oss