CSR

CSR

Corporate Social Responsibility

etrack1 arbetar efter principen "bästa person till uppgiften". etrack1 tar ansvar och är medveten om vår roll i det danska/nordiska näringslivet.

CSR

etrack1 tar ansvar

etrack1 är medveten om det ansvar som krävs av ett företag på en tillväxtmarknad. Vår vardag är fylld med utmaningar där sunt förnuft och gott omdöme är grunden för en bra lösning. Detta gäller även i samarbetet med partners, kunder, anställda och offentliga organ.

etrack1 agerar utifrån olika tekniska och kulturella behov, men det vi har gemensamt är att vi alltid har omvärlden i åtanke.

Därför är det nödvändigt för oss att ha värderingar som vi arbetar mot - samtidigt som vi tar en aktiv ställning till världen omkring oss.

etrack1

Etrack1 har extra fokus på:

FN:s globala mål 3 - God hälsa och välbefinnande

etrack1 sätter anställdas säkerhet och hälsa i första hand genom ta höjd för både interna och externa omständigheter.

läs mer här

FN:s globala mål 7 - Hållbar energi

Energin som används till driften av etrack1 och kringtjänster söks skall alltid vara från förnyelsebara källor.

läs mer här

FN:s globala mål 9 - Hållbar industri, innovation och infrastruktur

etrack1 försöker bidra till spridning av teknik som kan underlätta kommunikation och digital infrastruktur för företag.

läs mer här

FN:s globala mål 10 - Minskad ojämlikhet

Ras, etnicitet, kön eller religiös/sexuell läggning kommer aldrig att ingå i anställningsprocessen eller vara ett ämne som ger upphov till diskriminering på arbetsplatsen.

läs mer här

FN:s globala mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Vi prioriterar alltid leverantörer som är CO2-neutrala eller har en formulerad plan för att bli det.

läs mer här

Bild på FN globala mål
Sök
Kontakta oss