Supporten

Supporten

När du behöver support ... är vi redo 24/7

Du når oss via chatt, mejl eller telefon. Vi löser 81% av all support inom 1 timme (2020)

SLA

Service Level Agreement

Service Level Agreement, eller SLA, är ett begrepp som de flesta som arbetar med kundservice känner till. Det är ett serviceavtal som anger vilken kvalitetsnivå en leverans ska hålla. 

Ett SLA kan tex avtalas med leverantören av en molntjänst för att specificera servicenivåer och så att alla parter vet vad som gäller och i vilken utsträckning tjänsteleverantören är tillgänglig. Vi menar att "eminent kundservice börjar med eminent kundservice", och därför är supporten vi ger dig som kund en förutsättning för att du ska kunna ge samma goda support till dina kunder.

Och baserat på 2020-års statistik kan vi se hur snabbt vi svarade på våra kunder:

- 70% fick svar inom 30 minuter
- 11% fick svar inom 31 - 60 minuter
- 7% fick svar inom 1-2 timmar

Service Level Agreement

Supporten

Var är vår support?

Snabb support - på danska, svenska eller engelska

Vi har egen support på våra kontor i Århus och Malmö - alla är anställda på etrack1 - nära teamet som implementerade etrack1 och nära utvecklarna som vet allt om det tekniska

Vi har strategiskt valt att under inga omständigheter ge tredje part tillgång till dina data. Det har också den fördelen att supporten blir snabbare och mer korrekt.

En del ticketsystem supporteras från Indien - vi har gjort ett helt annat val. Vi vet att en support som är tätt integrerad i företaget ger en mer personlig relation med våra kunder och snabbare korrekta svar.

Support för oss är inte en nödvändig kostnad. Det är vårt sätt att interagera med våra kunder, som vi använder proaktivt för att göra det ännu bättre i morgon.

Var är vår support?
Sök
Kontakta oss