Integrationer

Integrationer

Integrera med CRM, ERP, WFM, telefoni och mycket mer...

När du väljer etrack1 som ticketsystem och vill ha transparens och ännu mer funktionalitet.

Integrationer

Om integrationer

Bättre effektivitet och ökad kvalitet med integrationer

När dina medarbetare behandlar kundärenden, krävs det ofta att de hoppar mellan olika system. Det är tidskrävande och ineffektivt arbete och det mesta kan undvikas med några enkla integrationer.

Integrationer sparar mycket tid, ger färre fel och ger dina medarbetare en vardag med betydligt mindre copy/paste och därmed tid för det väsentliga.

Med etrack1-integration till företagets affärssystem som CRM-, ERP- eller ordersystem kan kundservicemedarbetaren med ett klick i etrack1 få tillgång till relevant kund- och orderinformation och omvänt kan data från etrack1 visas i de olika affärssystemen - helt automatiskt.

Integrationer ger kunderna snabbare svar eftersom dina medarbetare kan koncentrera sig på de väsentliga - att ge kunden korrekt svar. 

Medarbetarna blir nöjdare, eftersom de slipper enkla/tråkiga rutinuppgifter som lika gärna kan skötas automatiskt.

Du blir nöjd, eftersom du kan visa upp bättre resultat.

Integrationer

Call-/Mail-blending

Fördela istället för "cherry picking"

Du kanske inte vill att de anställda i kundcentret själva ska välja uppgifter eller idka "cherry picking", som det populärt kallas, utan istället presenteras för nästa uppgift (e-post / chatt / telefonsamtal / SOME) automatiskt. Då skall du veta att etrack1 stöder alla telefonsystem som erbjuder en end-point där uppgifterna/ärendena skapas och fördelas.

Vi har tidigare gjort integrationer för våra kunder med följande telefonsystem:

Call-/Mail-blending

Integrationer

CRM och API'er

Optimera processerna med integration till CRM och API:er

Det finns ett antal gränssnitt eller API till etrack1 som används i olika sammanhang och som säkerställer ännu bättre användning av etrack1

etrack1 webservice

Används som end-point för t.ex. ett CRM- eller ERP-system om du vill spegla etrack1-aktiviteter så att de blir en del av CRM- eller ERP- kundkortet för dina kunder.

etrack1 API

Används för att skapa ärenden i etrack1 från t.ex. dina egna formulär på din webbplats eller skicka ett mejl från etrack1 som kommer från t.ex. ett order / CRM / ERP-system.

Local stat API

Används för att hämta data som samlats in i etrack1 för för att konsolidera/jämföra data i din egen Business Intelligence-miljö eller helt enkelt samköra med din telefon- och KTU-data.

CRM och API'er

Integrationer

Workforce Management

Workforce Management och etrack1

När etrack1 är integrerat med ett WFM-system har du ännu bättre möjlighet att:

  • Var proaktiv och planera dina resurser på avdelningen
  • Enkelt och effektivt göra prognoser och planera aktiviteterna i i kundcentret
  • Skapa en överblick så att du alltid har rätt personer med rätt kompetenser på plats för att kunna besvara kundernas ärenden på bästa möjliga sätt

Med etrack1 får du en unik möjlighet för automatisk planering av dina resurser och det kommer att skapa mer nöjda medarbetare och säkerställa en mer kvalificerad hjälp till dina kunder.

etrack1 integreras med system som

Workforce Management

Integrationer

BI-System

Bättre kundinformation genom samkörning med Business Intelligence

etrack1 samlar kontinuerligt detaljerad information om alla åtgärder som vidtas av kunder och medarbetare - dessa data bildar sedan databasen för analyser och djupare kundkunskap.

Som etrack1-kund har du möjlighet att integrera etrack1 i ditt företags Business Intelligence-system - vi tillhandahåller helt enkelt en synkroniserad och uppdaterad Microsoft SQL-databas som innehåller all statistisk data från etrack1.

Ditt BI-system använder sedan databasen som en datakälla och kan skapa alla de rapporter du vill ha direkt i ditt BI-system. Du kan till exempel synkronisera information från etrack1 med andra datakällor som t.ex. telefonisystemet och kundnöjdhetsundersökningar.

BI-System
Sök
Kontakta oss