etrack1 funktionerna

etrack1 funktionerna

...och allt det andra

etrack1 är fyllt med funktioner för att underlätta både för agenterna och ledningen. Funktioner som sparar tid, säkerställer arbetsprocesser och ger nya möjligheter.

etrack1 funktionerna

Supporterade kanaler och integration

etrack1 hanterar ärenden som kommer via följande kanaler:

 • e-post
 • era egna kontaktformulär och etrack1 API
 • etrack1-kontaktformulär på er egen hemsida
 • etrack1 chatt
 • Facebook Messenger
 • e-post/ärenden som vidarebefordras från Outlook med vår etrack1 app.

etrack1 stöder också integrationer till:

 • Puzzel Telefoni
 • Genesys
 • Cisco
 • Open Media
 • MS CRM
 • SAP CRM
 • Calabrio WFM

Och ett antal andra system som vi integrerat med hos våra kunder.

etrack1 funktionerna

Outlook eller etrack1?

Vi arbetar kontinuerligt med att automatisera och optimera manuella processer och samtidigt ge våra kunder bästa möjliga förutsättningar för att ge bästa möjliga kundservice.

Till skillnad från Outlook, som är avsedd för en-till-många-kommunikation, har etrack1 utvecklats med fokus på många-till-många-kommunikation.

I kundserviceavdelningen/supporten kommunicerar många agenter med många kunder eller potentiella kunder. Det kräver ett tänkesätt och funktioner som långt mer avancerat än vad Outlook och många andra ticketsystem erbjuder.

En sak är att systemet kan ta emot ett mejl och ge det en ticket, erbjuda ett standardsvar, skicka ett svar och ge statistik till chefen. Något helt annat är att stödja processerna i kundcentret och leverera effektivitet och kundupplevelser.

etrack1 är effektivitet genom att både kartlägga och supportera kundresan, men också den resa som ett ärende går igenom, från det att den tas emot, prioriteras, tilldelas en agent eller ett team, besvaras, arkiveras och analyseras.

Läs vår guide och lär dig mer om vad du bör ställa dig för frågor när du använder Outlook idag.

etrack1 funktionerna

 • Ta emot ärenden och dokumentera kundens samtycke/tillstånd att hantera uppgifterna enligt GDPR

 • https-baserad kommunikation för att säkerställa att personligt identifierbar och konfidentiell information inte röjs när kompletterande information begärs från kunden

 • Skicka svar till organisationens befintliga extranät

 • Senarelägga ett ärende med påminnelse till senare behandling

 • Vidarebefordra ett ärende till en person utanför organisationen med bevakning på att personen svarar

 • Länka ihop 2 eller fler ärenden till ett

 • Spara utkast och låta en annan agent slutföra uppgiften och skicka svaret

 • Maskerar innehåll i inkommande meddelanden för känslig eller konfidentiell information t.ex. kreditkortsnummer

 • Maskerar personnummer i inkommande meddelanden 

 • Dynamisk beräkning av när ett ärende senast skall hanteras baserat på differentierad SLA, tidszoner och öppettider i kundcentret

 • Översikt över kommande arbetsuppgifter fördelat på "skill-sets" och/eller agent för resursplanering

 • Maskinläsning och kategorisering av inkommande e-post

 • Och mycket mer....

Sök
Kontakta oss