Processering / Automatisering

Automatiska processer

Färre manuella processer och bättre resultat

Inbyggda funktioner som ger gladare kunder och effektivare medarbetare.

etrack1

Processer / Automatisering

Undvik manuella processer. Automatisera enklare ärenden i ert kundcenter

Processer

Ju fler manuella processer som ni har i ert kundcenter, desto fler processer måste beskrivas och desto längre utbildning måste dina anställda ha.

Dessutom är det stor risk att manuella processer resulterar i fel, dåliga kundupplevelser och frustrerade medarbetare.

etrack1 har utvecklats med fokus på att undvika manuella processer.

Kunderna får snabbare och bättre svar och medarbetarnas arbete underlättas..

Automatisering

Färre manuella processer. Workflows som stöttar arbetet i er kundservice. Kortare utbildning, bättre dokumentation av det utförda arbetet och uppföljning av era KPI:n. Med andra ord – etrack1 hjälper er till bättre resultat

Fråga dig själv

Hur lång tid tar det att:

  • Be kunderna om kompletterande information istället för att kunna ge korrekt svar direkt?

  • Koppla samman svar på vidarebefordrad e-post med den ursprungliga frågan från kunden?

  • Hitta standardsvar och dokument som skall bifogas till kunden?

  • Påminna om svar på vidarebefordrad e-post?

  • Arkiverar skickade svar till mappar och/eller kopiera till andra system?

Sök
Kontakta oss