Insights / etrack1 Analytics

Statistik

Leder du blindo?

Med rätt statistik kan du utvärdera, fokusera, dokumentera och förbättra.

etrack1 Analytics

Tid till utvärdering

Med etrack1 Analytics genererar du enkelt rapporter som visar utvecklingen i ert kundcenter.

etrack1

Statistik / etrack1 analytics

När du vill undvika att leda ditt kundcenter i blindo.

Med etrack1 Analytics får du ett omfattande statistikverktyg för att följa upp utveckling, servicemål, fokusområden och detaljerad info om vilka supportärenden som tar mest av medarbetarnas tid.

Oavsett vilka delar av etrack1 du implementerar har du tillgång till etrack1 Analytics som är ett omfattande statistikverktyg med både standardrapporter och möjlighet till egna rapporter. etrack1 Analytics är en del av ledningsrapporteringen och ger dig viktig information.

Utan statistik är det omöjligt att identifiera fokusområden som:

  • Hur länge väntar kunderna på svar?
  • Vilka uppgifter tar mest tid och hur påverkas mina medarbetare under arbetsveckan av olika typer av uppgifter?
  • Vilka uppgifter löser jag innanför SLA och vilka är utanför?
  • Hur bemannar jag mina avdelningar för att leverera inom SLA?
  • Levererade vi bättre den här veckan jämfört med den förra?
  • Vilka agenter behöver extra support?

Det är logiskt att frågor om orderstatus och leveranstid inte skall vara uppgifter i kundcentret. Istället bör man arbeta för att uppdatera FAQ och självbetjäning så kunderna inte behöver skriva eller ringa.

Om frågor som "glömt lösenord" har en genomsnittlig väntetid på 2 timmar, skulle det förmodligen vara en bättre idé att be kunderna chatta istället för att skicka e-post, eller implementera en (bättre) automatisk återställning av lösenordet?

Statistik / etrack1 analytics

Fråga dig själv

  • Kan du leda om du inte mäter era resultat?

  • Om ditt jobb är att leverera förstklassig support till företagets kunder, hur bevisar du då att kunderna är nöjda?

  • Om du behöver mer resurser, får du igenom det utan att kunna dokumentera hur tidsåtgången fördelad på arbetsuppgifter ser ut?

  • Hur mäter du ovanstående med ditt nuvarande supportsystem?

Sök
Kontakta oss