Distribution / Prioritering

Distribution

Hur många detektiver har ni?

Lämna detektivarbetet till etrack1 och låt dina medarbetare ta sig an kundservicen.

Prioritering

Det viktigaste först - utan manuellt arbete

Vilket ärende är viktigast? Undvik manuell genomläsning och sortering. Prioritera dina frågor automatiskt med etrack1.

etrack1

Distribution / Prioritering

När all e-post hamnar i gemensamma brevlådor och sorteras manuellt i en komplex mappstruktur, så blir fördelning och prioritering slumpmässig.

Distribution

Översikten är borta. Personalplanering och prioritering mellan kanaler och kunder är omöjligt. Distribution till rätt medarbetare och team kan endast göras genom tidskrävande genomläsning, "drag and drop" och vidarebefordra.

Det fungerar helt enkelt inte!

Med ett prioritets- och distributionsverktyg som etrack1, distribueras och fördelas alla inkommande ärenden till rätt medarbetare och rätt team. Detta görs med en avtalad svarstid (SLA). Inte i mappar och inkorgar, utan i EN dynamisk inkorg, som automatiskt filtreras så att den bara visar de ärenden som matchar de anställdas kvalifikationer/skills - och i den ordning de ska bli besvarade.

Prioritet

Prioriteringar baseras på avsändare, mottagare, innehåll, m.m. samt de regler som är definierad via etrack1 workflow. Med etrack1 är agenten aldrig i tvivel om vilket ärende som ska besvaras först eller vad som tidigare avhandlats i ärendet.

Fråga dig själv

Hur mycket tid går åt till att:

  • Medarbetarna agerar detektiver för att ta reda på vad som hänt tidigare i ett ärende?

  • Tömma brevlådorna och vidarebefordra ärenden till rätt avdelningar och anställda?

  • Läsa igenom e-post för att prioritera vad som är viktigast att svara på först?

  • Att kunder skriver ett mejl och tio minuter senare ringer om exakt samma sak - vilket gör att agenterna lägger ner tid två gånger på samma ärende?

Sök
Kontakta oss