etrack1

etrack1

etrack1 - allt det du alltid velat ha!

Ett unikt ticketsystem - vi effektiviserar processer och arbetsflöden - vi ger råd och en leverans baserad på erfarenhet av +200 implementeringar. Vi ger också en 90-dagars pengarna-tillbaka-garanti

etrack1

etrack1 supporterar hela kundresan

etrack1 bygger på fem steg som ett skriftligt ärende går igenom. Från det att ärendet kanske kan undvikas helt. Eller hålla koll på alla uppgifter som skall samlas in. Och fram till att resultatet skall analyseras är etrack1 närvarande.

De fem stegen som utgör grunden för etrack1 är:

 • Kundresan / Förebyggande / Kundinformation
 • Distribution / Prioritering
 • Svara kunden / Automatisering
 • Arkivering / Transparens
 • Statistik / etrack1 Analytics

Fokusera inte bara på ett av stegen - då finns det risk att ge dålig service, manuella arbetsflöden, frustrerade anställda och missnöjda kunder - precis det som vi vill hjälpa dig att undvika.

etrack1 är:

 • Utvecklat i Danmark
 • Implementeras från Sverige
 • Support i Danmark och Sverige
 • Säkert och i compliance med GDPR

Med andra ord - en leverantör, en ansvarig, en lösning (därav nummer 1 i etrack1)

Vi brukar säga att grunden för din goda kundservice börjar med vår goda kundservice - med andra ord: bara om vi levererar kan våra kunder leverera - så allt börjar med oss själva och slutar med våra kunder.

Vi erbjuder inte våra kunder en online-registreringsprocess, 14 dagars gratis test och support från Indien. Vi har inte heller en aggressiv tillväxtstrategi där vi måste gå vidare till nästa kund efter fem minuter.

Vi tar alltid våra kunder i hand och ser till att etrack1 ger maximalt utbyte varje dag - detta görs genom en grundlig implementeringsprocess, en kontinuerlig proaktiv dialog och kontinuerlig produktutveckling för att göra våra kunders liv enklare och vi får behålla våra kunder längre.

etrack1 stöder följande kontaktkanaler för ärendehantering

 • e-post
 • egna kontaktformulär
 • etrack1-formulär som iframe eller servicebaserade formulär
 • etrack1-chatt
 • Facebook posts
 • Facebook Messenger
 • Digitala brevlådor
 • Extranät 
Sök
Kontakta oss