Demo

Boka demo av etrack1

På en timme kommer vi att visa dig hur ett ticketsystem fungerar och hur de många olika funktionerna i etrack1 kan skapa värde för ditt företag.

Kontakt

Vi ser fram emot att visa dig vad du och ditt team kan göra:

  • Hantera support-tickets från olika kanaler.

  • Ersätt manuella arbetsflöden med automatiska processer.

  • Minska svarstiden på varje ärende och öka effektiviteten.

  • Svara kunderna korrekt första gången (FTR).

  • Samla in statistik och få insikt i både agenternas och kundernas tillvägagångssätt.

  • Fatta beslut baserat på fakta istället för antaganden.

Sök