Schrems II

Schrems II - Varför du kan vara GPDR non-compliant utan att veta om det?

Schrems II - Varför du kan vara GPDR non-compliant utan att veta om det?

EU-domstolen avgjorde i juli 2020 i det omtalade Schrems II-målet. Med domen riskerar du och ditt företag att bryta mot GDPR även om ni tror att ni gjort allt .

Ärendet är komplicerat, men innehåller några viktiga slutsatser som du bör vara medveten om, eftersom EU-domstolens dom innebär att USA -EU "Privacy Shield" nu har blivit underkänd.

Privacy Shield:

"Privacy Shield" var grunden för legal överföringen av personlig information till USA. Beslutet innebär nu en osäkerhet om de andra överföringsgrunderna och ställer stora frågetecken om det överhuvudtaget är möjligt att överföra personuppgifter från EU.

Domen har definitivt betydelse för dig om du svarar ja på nedanstående:

  • Vi är ett europeiskt företag som använder en IT-leverantör som lagrar data utanför EU
  • IT-leverantören vi använder är registrerad utanför EU och våra data kan finnas både i EU och utanför EU

Om så är fallet, bör du kontrollera att du följer GDPR, eftersom risken är stor att du bryter mot reglerna.

Vad gör jag i så fall?

Det är fortfarande ovisst hur de olika IT-leverantörerna kommer att lösa utmaningarna - men lyckligtvis har vi på etrack1 kontroll över situationen. Vi är ett företag som är registrerat i Danmark som lagrar och behandlar all data i Danmark.

Kontakta oss idag för ett samtal om konsekvenserna av Schrems II och hur vi kan hjälpa till att skydda ditt företag mot potentiella GDPR hot . Du får en bättre och säkrare lösning för ärendehantering på köpet.

Historien:

Max Schrems, en österrikisk advokat som är stor förkämpe för skydd av personuppgifter stämde Facebook med motiveringen att de inte hade skyddat hans information från att lämnas ut till USA:s underrättelsetjänster. Och han vann.

Detta innebar att Schrems fick det tidigare överföringsgrundlaget, "Safe Habour"-ordningen underkänd (Schrems I). Därefter antogs ”Privacy Shield” med ännu strängare krav för överföring av personuppgifter, som nu också är underkänd (Schrem II)

Läs allt om domen här

Sök