WFM - bemanningsplanläggning

Baserat på den inkommande trafiken tvärs över etrack1 kanalerna så finns det detaljerad information att använda till planläggningen av bemanningen i kundservice. Detta säkerställer att du har rätt person med rätt kompetens, på rätt plats vid rätt tid - oavsett vald kontaktkanal.

etrack1 har standard integrationer med följande WFM-system:

  • Teleopti
  • Totalview
  • Avaya
Go to top