Testa dig själv

 

Efter +100 etrack1 implementeringar vet vi vilka utmaningarna som de flesta organisationer upplever när det kommer förfrågningar i de digitala kanalerna.

Svara ja eller nej på 13 frågor!

 1. Ärenden sorteras/distribueras manuellt till avdelningar och specifika medarbetare
 2. Kunderna är inte så bra på att vara kunder - så det händer (ofta) att vi inte kan besvara ärendet förrän vi har fått ytterligare information från kunden
 3. Det går inte att prioritera inkommande ärenden utan att först läsa alla mail/ärenden – så därför behandlas ärendena efter först-in -> först-ut principen
 4. Det är svårt om inte omöjligt att fånga upp kunder som skrivit till oss och därefter ringer till oss i samma ärende
 5. Kunderna ringer eller mailar och undrar varför de inte fått svar ännu
 6. Medarbetarna använder en massa tid för att hitta ärendehistorik
 7. Medarbetarna vidarebefordrar ärendet till andra avdelningar och vet inte vad som händer sen
 8. CRM systemet innehåller inte kundens ärendehistorik
 9. Det är svårt att planlägga bemanning på grund av bristande statistik.
 10. Omöjligt att identifiera ”tidstjuvar”
 11. Ingen dokumentation på om effektiviteten blir bättre eller sämre
 12. Svårt att följa upp på den enskilde medarbetaren
 13. Tidskrävande att rapportera avdelningens hantering av e-post ärenden

Om du svarar ja på hälften av ovanstående frågor, så får du massor av fördelar med etrack1. Förutom en förbättrad kundupplevelse och ökad effektivitet, så kommer du att få en positiv business case på etrack1. Så boka ett möte här

Go to top