Teknik

 

etrack1 är i första hand en cloud lösning. Alternativt kan etrack1 installeras på en lokal server konfigurerad till företagets egna lokala nätverk. etrack1 är baserat på Microsoft SQL Server och Internet Information Services samt Indicia’s egenutvecklade kod.

Via web-services och API: s får våra kunder tillgång till etrack1 data. Vill man skapa transparens mellan etrack1 och stödsystem eller om våra kunder vill använda etrack1 affärslogik kan man integrera med t.ex. ett CRM-eller ERP-system.

En lösning - alla etrack1 kunder använder exakt samma version av etrack1 och när vi utvecklar nya funktioner eller uppgraderar existerande, så är det omedelbart en del av applikationen.  Utvecklingen av etrack1 är kunddriven som garanterar en produkt som är baserad på våra kunders önskemål. En god idé från en kund delas alltid med samtliga kunder.

I samband med Indicia s samarbete med Nets, har Indicia genomgått och följer PCI Security Standards

Att vi är PCI-kompatibla betyder att all åtkomst till data i etrack1, datautbyte mellan våra kunders kunder och deras kunder och inte minst hur data lagras - krypteras säkert i etrack1. Vi möter de högsta säkerhetskraven för hantering av kortuppgifter och person uppgifter.

Go to top