Statistik

etrack1 levereras med ett omfattande statiskverktyg. Detta används både i den dagliga rapporteringen, men också som input till företagets strategi och en kontinuerlig optimering av processerna.

Statistiken är lätt att hämta från etrack1 i ett antal fasta rapporter, så att ledningsgruppen alltid är uppdaterade på utvecklingen i kundserviceavdelningen. etrack1 mäter alla händelser och åtgärder, så det finns statistik på i stort sett allt. Här är de vanligaste:

Kontaktmönster

 • Volym och svarstider i olika kanaler
 • Volym och svarstider på olika kategorier
 • Svarsmönster på olika kategorier
 • Svarstider och servicenivåer

Agenternas resultat

 • Antal ärenden
 • Tidsförbrukning - totalt och per kanal
 • Ärendetyper - mönster
 • Cherry-picking – ärendet öppnas utan åtgärd
 • Skill-set optimering

Resursplanläggning

 • Total volym
 • Total belastning över tid
 • Prognos för bemanningsplanläggning

Och mycket mer! Om du behöver denna typ av information för att driva ditt kundcenter mer effektivt, så boka ett möte här

Exempel på en agentrapport – här i excel så att man kan analysera data.

Go to top