Optimering

En framgångsrik digital kundservice kräver kontinuerlig tillpassning. Det kommer hela tiden nya kanaler och trycket i de olika kanalerna förändras över tiden. Därför måste företaget kunna övervaka och identifiera insatsområden där man kan förbättra kundupplevelsen och skapa en mer effektiv hantering.

Ytterst handlar det om en bättre bottenlinje och den kan endast optimeras om man hanterar sina elektroniska kontakter och kundtjänst på grundval av fakta och inte känslor - precis som när det gäller företagets IVR/telefoniplattform.

etrack1 ger dig full insyn i alla processer och ärendetyper. Det finns möjlighet att dyka djupt in alla data eftersom etrack1 registrerar alla handlingar i systemet. Här kan du läsa mer om:

 

Go to top