Kundupplevelsen

Alla pratar om kundupplevelsen - "Vi måste fokusera på kunden och vi måste finnas där våra kunder är." Företagen har länge satsat på att bli bättre på att möta kunder ansikte mot ansikte eller via telefonen i deras callcenter - men på de digitala kanalerna släpar de flesta efter.

Kundens upplevelse på webben handlar om design, användarvänlighet, information, köpprocesser, självservice – och inte minst bra kundservice.

God kundupplevelse handlar om att guida kunden rätt när de har behov för kontakt. I vissa fall, krävs ett telefonsamtal, andra gånger e-post och ibland en chatt.  Kanske kunden kan ibland också hjälpa sig själva och undvika att sitta i kö på telefonen eller vänta på att få svar via e-post.

Allt hänger på företagets kontaktplattform på sin hemsida. En bra kundupplevelse är alltid "rätt svar så fort som möjligt" - inte att förväxla med en kontaktplattform som speglar företagets produktmix och/eller organisationsstruktur. Målet är att alltid vara kundfokuserad, men det kräver både logik och struktur där vi möter kunderna.

Är du redo att ta dina kunder på allvar? Framtidens vinnare pratar inte om kundupplevelse – de agerar och det första steget är att lära sig mer om etrack1. Boka ett möte här.
Go to top