E-post

E-post är den enklaste elektroniska kontaktvägen för de flesta. E-postmeddelandet har fördelar för både kunden och företaget eftersom allt är dokumenterat, det är inte beroende av samtidig kontakt och e-posten kan hantera både enkla och komplexa innehåll.

I etrack1 hanteras e-posten på två sätt. Antingen genom formulär på webbplatsen eller som e-post till kundeservice@företaget.com med scanning för att säkerställa att mailet distribueras automatiskt till rätt avdelning/team och/eller får rätt prioritet. Båda metoderna har sina fördelar och anpassas till företagets behov.

Dynamiska kontaktformulär i företagets kontaktplattform
Genom att kunden själv kategoriserar sin fråga när hon navigerar i kontaktplattformen, så visas ett formulär som innehåller de fält som behövs för att hantera kundens ärende. Processen säkerställer att en kund aldrig skall behöva lämna mer eller mindre information än vad som är nödvändigt för företaget skall kunna lösa ärendet direkt (FTR).

Metoden ger kunden ett snabb och korrekt svar - och företaget har hanterat ärendet på effektivast möjliga sätt. För alla typer av ärenden ger etrack1 en förväntad svarstid med dag och tidpunkt så att kunderna vet när de kan förvänta sig ett svar, eller vad nästa steg blir.

 

Exempel på dynamiskt kontaktformulär från Stofa. Här fyller kunden i de uppgifter som krävs för att lösa ärendet direkt (FTR).

Go to top