Du uppnår resultat med etrack1

 

Alla våra kunder som har implementerat etrack1 har haft olika målsättningar och önskemål

  • Förbättrad kundupplevelse
  • Sammanhängande kanalstrategi
  • Optimering av hanteringen
  • Bättre dokumentation och rapportering
  • Beslutsunderlag till beslutsfattande

Gemensamt för alla är att de uppnår konkreta och mätbara resultat som de är nöjda med och vi är stolta över. Etrack1 har hjälpt verksamheter med:

  • Att minska antalet ärenden med upp till 30% som ett resultat av etrack1 kontaktplattform med FAQ och självbetjäning
  • Att minska tiden för att behandla inkommande e-post med 35% med hjälp av en integrerad databas med bästa svaren.
  • Att öka antalet FTR (First Time Resolution) med upp till 50% genom dynamiska kontaktformulär 

Vill du också ha en lösning som ger ditt företag bättre resultat? Boka ett möte här

 

Go to top