Bolagets kundsystem integreras vanligtvis med etrack1 bägge vägar. Detta innebär att agenten i kundcentret kommer att ha tillgång till ett antal basdata från CRM-systemet när de skall lösa ett ärende. När ärendet är klart, visas det i CRM systemet, så att andra i organisationen (försäljning, marknadsföring, osv.) kan se vad kunden har kontaktat företaget om och vad som åtgärdades.

etrack1 har standardintegrationer med följande CRM-system:

  • Microsoft CRM
  • Salesforce
Go to top