Branschlösningar

Med mer än 10 år på marknaden och +100 implementeringar så får du en komplett lösning för hela värdekedjan för er digitala kundservice.

etrack1 utvecklas ständigt i samarbete med våra befintliga kunder, vilket också innebär att etrack1 har vissa funktioner som är unika från en bransch till en annan. När en funktionalitet utvecklats för en kund, så blir den samtidigt tillgänglig för alla andra kunder - det betyder att du kan enkelt och snabbt får en flerkanalig kontaktcenterlösning som anpassas till de behov som marknaden efterfrågar.

etrack1 har för närvarande ett antal funktioner som stöder följande branscher:

  • Finans
  • Medicin
  • Resor
  • Telekom & Internetleverantörer
  • Internethandel
  • Energi

Om du vill veta mer om våra branschspecifika funktioner, så boka ett möte här - eller se våra referenser

Go to top