Bättre kundservice i alla kanaler

Så gott som alla företag märker ett ökat tryck i de elektroniska kanalerna. Kunderna är inte beroende av kundservice öppettider, man får bättre dokumentation och det blir fler och fler elektroniska kontaktpunkter i takt med den tekniska utvecklingen.

Etrack1 är en lösning som hanterar följande kanaler.

Etrack1 integrerar kanalerna i en plattform så att de anställda har överblick, kan prioritera uppgifter och se hela kundhistoriken på tvärs av kontaktvägar. Det gör kommunikationen i de digitala kanalerna effektiv, kundserviceavdelningens vardag strukturerad - och inte minst en ordentlig dokumentation av kunddialogen.

Go to top