Nem integration

Der findes lige så mange spørgsmål, som der findes kunder. Derfor bliver kundecentret en skydeskive for alle typer henvendelser. Det stiller naturligvis store krav til at kunne finde de rette informationer, når man behandler en sag. De gængse spørgsmål klarer etrack1 med standardsvar, men ofte er der behov for at lave opslag i andre systemer – ordre, økonomi, kundekartotek mv.
 
Derfor integreres etrack1 nemt med virksomhedens øvrige systemer – og de relevante data præsenteres direkte for medarbejderen, når de sidder med sagen uden at skulle ”hoppe over” i andre skærmbilleder.
 
Etrack1 kan integreres på en række forskellige måder alt efter virksomhedens behov - fra kald via webserivces til dybere API-integrationer. Erfaringerne viser, at der er mange gevinster at hente ved at samle informationer fra andre systemer i etrack1, og der findes allerede mange standard-integrationer til de gængse platforme:
 
Go to top