I virksomhedens kundesystemer integrerer etrack1 typisk begge veje. Det vil sige, at medarbejderen i kundecentret får adgang til en række stamdata fra CRM-systemet, når de skal behandle sagen. Når den er afsluttet (måske med 3-4 korrespondancer frem og tilbage) lægges sagen tilbage på kunden, så andre i organisationen (salg, marketing mv.) kan se, hvad kunden har henvendt sig om, og hvad der blev gjort/aftalt.

etrack1 integrerer via web-services og/eller via et API til forretningslaget i etrack1. 

Kundesystemer kunne være:

  • Microsoft CRM
  • Microsoft Ax
  • SAP
  • Siebel
  • SuperOffice
  • Salesforce
  • ...
Go to top